友情链接: 三级片电影 伦理片大全 通辽信息港招聘求职 通辽商业服务 澳门葡京 现金网 澳门新葡京备用网址 新葡京开户 新葡京免费开户 新葡京会员开户 新葡京注册开户 新葡京免费注册 新葡京会员注册 新葡京开户注册 澳门新葡京开户 澳门新葡京免费开户 新葡京官网 澳门新葡京官网 新葡京官方网站 澳门新葡京官方网站 新葡京集团 澳门新葡京集团 新葡京公司 澳门新葡京公司 新葡京导航 澳门新葡京导航 新葡京国际 澳门新葡京国际 线上新葡京 网上新葡京 澳门葡京赌场 葡京赌场官网 澳门葡京赌场官网 新葡京现金网开户 新葡京现金网注册 澳门新葡京免费注册 澳门线上新葡京 澳门网上新葡京 新葡京线路检测中心 新葡京手机游戏 澳门新葡京手机游戏 新葡京手机开户 澳门新葡京手机开户 新葡京手机注册 澳门新葡京手机注册 新葡京手机网站 澳门新葡京手机网站 新葡京手机网址 澳门新葡京手机网址 澳门葡京官网 澳门葡京官方网站 澳门葡京网站 澳门葡京娱乐 澳门葡京网址 澳门葡京开户 澳门葡京注册 澳门葡京免费开户 澳门葡京免费注册 澳门葡京游戏 澳门葡京国际 新葡京官方网址 澳门新葡京官方网址 新葡京游戏平台 澳门新葡京游戏平台 新葡京代理开户 澳门新葡京代理开户 日本三级片 韩国伦理电影
Polityka prywatności - Kubki z nadrukiem

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Postanowienie wstępne.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 243 z późn. zm.) Media Piotr Hinz z siedzibą w Rumi przy ulicy Dąbrowskiego 71/7, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczych pod numerem NIP : 588-236-98-78,  zwana dalej „Wykonawcą”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

Polityka prywatności zawiera obowiązujące w sklepie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach, przy składaniu przez Użytkowników zamówień na oferowane przez Hi-Media Piotr Hinz towary i usługi. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom sklepu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem lub internautę odwiedzającego strony sklepu.

Dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych jest Hi-Media Piotr Hinz

 2. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Hi-Media Piotr Hinz za pośrednictwem sklepu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

 3. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Hi-Media Piotr Hinz na rzecz Użytkownika za pośrednictwem sklepu.

 4. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia, formularza zapisu do Newslettera lub poda w korespondencji z Hi-Media Piotr Hinz, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422).

 5. Hi-Media Piotr Hinz może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.

 6. W celu wykonania umów sprzedaży i umów o świadczenie usług zawieranych przez Hi-Media Piotr Hinz z Użytkownikami za pośrednictwem sklepu, dane Użytkowników będą powierzane w szczególności następującym podmiotom:

  1. świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Użytkownikowi zakupiony w sklepie towar.

  2. hostingu sklepu na rzecz Sprzedawcy

IQ PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007725, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII, NIP: 583-27-36-211 kapitał zakładowy: 140 000 zł (wpłacony w całości).

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Hi-Media Piotr Hinz

 2. Hi-Media Piotr Hinz przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem sklepu.

 3. Na podstawie dodatkowych i opcjonalnych zgód, które Użytkownik może wyrazić w osobnych oświadczeniach, Hi-Media Piotr Hinz może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

 4. Hi-Media Piotr Hinz na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych.

 5. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją w każdej chwili odwołać.

 6. Dane osobowe zebrane przez Hi-Media Piotr Hinz mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Hi-Media Piotr Hinz 

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, którego dotyczą dane osobowe oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Hi-Media Piotr Hinz, jako administratora danych, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

 2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w szczególności poprzez zaznaczenie wskazanego pola podczas procedury mającej na celu umożliwienie Użytkownikowi korzystanie z wybranych funkcjonalności sklepu, np. na formularzu.

 3. Hi-Media Piotr Hinz, nie udostępnia zgromadzonych danych osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody Użytkownika, którego dane dotyczą lub jeśli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

Uprawnienia Użytkowników

 

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

 2. Użytkownik sklepu ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Hi-Media Piotr Hinz w sposób wskazany w części zatytułowanej „Kontakt”.

 3. Użytkownik może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest newsletter

 4. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usługi, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, klikając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

Środki techniczne stosowane przez Hi-Media Piotr Hinz 

   1. Wykonawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

   2. Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą sklep jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

   3. Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem sklepu anonimowo lub pod pseudonimem z wyłączeniem korzystania z usługi Newsletter. Korzystanie z usługi Newsletter anonimowo lub pod pseudonimem jest możliwe. Dla korzystania z tej usługi niezbędne jest jedynie podanie adresu e-mail, który nie musi zawierać imienia i nazwiska danego Użytkownika.

   4. Hi-Media Piotr Hinz będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z sklepu.

   5. Samo przeglądanie zawartości sklepu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.

Kontakt

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników sklepu oraz wykorzystywaniem plików cookies, w tym dotyczące "Polityki prywatności i plików cookies" prosimy kierować na adres:

Hi-Media Piotr Hinz,

ul. Dąbrowskiego 71/7

84-230 Rumia

e-mail: biuro@hi-media.pl,  

Użytkownik może również skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jakim zakresie Hi-Media Piotr Hinz przetwarza dane Użytkownika, o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Użytkownika sklepu, a także w celu dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia.